Hovedsiden  |  Dokumenter  |  Matrikelkort  |  Vejkort  |  Billeder  |  Kontakt  |  Praktisk info  |  Grunde til salg   
Grundejerforeningen Bøtø

Fælles grundejerforening for 259 fritidsgrunde i udstykningerne Skovlyst, Hestehaven og Ødegård ved
Bøtø Ringvej og Godthåbs Allé ved Marielyst på Sydfalster.

Ejerskifte skal både sælger og køber give meddelelse om, jævnfør vedtægternes § 10 - gerne pr. e-mail til Administrator Teamet (se kontaktsiden).

Muldvarpe bekæmpes på fællesarealerne ved gasning i april, maj og september. Gasning skal foretages mindst 10 meter fra husene. Grundejerne skal selv bekæmpe muldvarpe omkring husene ved anvendelse af muldvarpesakse. 

Postkasser er placeret i grupper 6 steder i området. Nøgler rekvireres via e-mail hos bestyrelsesmedlem Torben Voigt. Oversigt over postkasserne kan ses i PDF-format her.

Indbetalingskort for bidraget på 500 kr. pr. parcel for 2017  er udsendt i januar 2017 til betaling den 5/2 2017.

Der er placeret et vognlæs knust asfalt på fællesarealet ved sandvolden til brug ved vejreparation. For at begrænse udgifterne til vejvedligeholdelse opfordres grundejerne til selv at fylde knust asfalt i eventuelle huller ud for egen grund.

Siden er optimeret til 800 x 600 pixelswww.bøtø.dk

Formandskabet for Strandgrundejerforeninger i Guldborgsund kommune

Ejendomsadministration