Bestyrelsen

Gældende liste over bestyrelsen:

Grundejerforeningen Bøtø:


Bestyrelsen efter generalforsamling den 25. August 2019


Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:


Formand Micki Jørgensen


Thomas Skov Jensen


Torben Voigt


Jørn Jeppesen


Lene El Mongy


Helmer Krog


Helle Francke

 

Som suppleant til bestyrelsen blev valgt: Lise Klintrup-Jensen, Savavej 6.

 

8: Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Som revisor blev valgt Robert Holm Drevesen, Savavej 93.

 

Som revisorsuppleant blev valgt Jens Dalsgård, Savavej 15.

 

Ad. 9: Valg af administrator

 

Administrator Teamet blev genvalgt som administrator.Bestyrelsesmedlemmerne er løbende i kontakt med hinanden om aktuelle forhold.


Økonomisk administration og medlemskartotek varetages af Administrator Teamet


Nørrelundvej 8, B, 1., 2730 Herlev, telefon 7023 3430 - bi@admteamet.dk

 

Henvendelser om fejl ved kloaksystemet skal rettes til Guldborgsund Forsyning


info@guldborgsundforsyning.dk   Telefon 72 44 12 12   Vagttelefon 72 44 12 15


OBS ! Bestyrelsen MÅ IKKE udlevere kontaktoplysninger på

de respektive grundejere !

Næste ordinære generalforsamling følger: