Grundejerforeningen Bøtø

Foreningen kan kontaktes på:

bestyrelsen@boetoe.dk

________________________

Ret til ændringer forbeholdes !

Senest redigeret den 17/10-2019

Velkommen til Grundejerforeningen Bøtø

Fælles grundejerforening for 259 fritidsgrunde i udstykningerne Skovlyst, Hestehaven og Ødegård ved
Bøtø Ringvej og Godthåbs Allé ved Marielyst på Sydfalster.


Ejerskifte skal både sælger og køber give meddelelse om, jævnfør vedtægternes § 10 - gerne pr. e-mail til Administrator Teamet (se siden Bestyrelsen).


Muldvarpe bekæmpes på fællesarealerne ved gasning. 
Grundejerne skal selv bekæmpe muldvarpe omkring husene ved anvendelse af muldvarpesakse.

  
Kenn tilbyder gasning af muldvarpe til fast pris pr. sæson. Bekæmpelse kan bestilles på
kesbensen@hotmail.com


Se video af bekæmpelsesmetoden her
   

Klik herPostkasser er placeret i grupper 6 steder i området. Nøgler rekvireres via e-mail hos bestyrelsesmedlem Torben Voigt.

Indbetalingskort for bidraget på 500 kr. pr. parcel for 2019 er udsendt i januar 2019 til betaling den 5/2 2019.


Der er placeret et vognlæs knust asfalt på fællesarealet ved sandvolden til brug ved vejreparation. For at begrænse udgifterne til vejvedligeholdelse opfordres grundejerne til selv at fylde knust asfalt i eventuelle huller ud for egen grund. 


Webmaster på denne side:

Carsten Sørensen

Mail cs@jbr.dk

Mobil: 21267448

www.carstens-computer.dk