Hovedsiden  |  Dokumenter  |  Matrikelkort  |  Vejkort  |  Billeder  |  Kontakt  |  Praktisk info  |  Grunde til salg    

Grundejerforeningen Bøtø

Bestyrelse valgt på generalforsamlingerne i 2016 og 2017:

Mails til bestyrelsen bedes sendt til bestyrelsen@boetoe.dk

Bestyrelsesformand Jens Arentoft

Bestyrelsesmedlem Thomas Skov Jensen


Bestyrelsesmedlem Torben Voigt

Modtager henvendelser om udlevering af nøgler til postkasser.

Bestyrelsesmedlem Jørn Jeppesen

Bestyrelsesmedlem Lene El Mongy
Modtager henvendelser vedrørende oplagringssager og samler oplysninger om hvert medlems e-mail.

Bestyrelsesmedlem Helmer Krog

Bestyrelsesmedlem Helle Francke

Næste bestyrelsesmøde afholdes i juni eller juli 2018.

Bestyrelsesmedlemmerne er løbende i kontakt med hinanden om aktuelle forhold.

Økonomisk administration og medlemskartotek varetages af Administrator Teamet
Nørrelundvej 8, B, 1., 2730 Herlev, telefon 7023 3430

Henvendelser om fejl ved kloaksystemet skal rettes til Guldborgsund Forsyning
info@guldborgsundforsyning.dk   Telefon 72 44 12 12   Vagttelefon 72 44 12 15