Hovedsiden  |  Dokumenter  |  Matrikelkort  |  Vejkort  |  Billeder  |  Kontakt  |  Praktisk info  |  Grunde til salg    

Grundejerforeningen Bøtø                                       Matrikelkort

For hver grund i udstykningen er der udarbejdet måleblad, parcelkort og approbationsskrivelse.
Af målebladet fremgår matr. nr., grundenes areal, mål på skel, adresse, vejbredder m.m.
Parcelkortet er en officiel udskrift af det gældende matrikelkort.
Approbationsskrivelsen er den officielle godkendelse af udstykningssagen fra Kort og matrikelstyrelsen.

Landinspektørerne kan tilbyde at afsætte mål ved opførelse af fritidshuse i området.

Udstykning af Skovlyst og Ødegård er forestået af Bo Rasmussen & H. E. Kragh A/S, landinspektør og ingeniørfirma, Nykøbing F  http://www.rk34.dk/

Udstykning af Hestehaven er forestået af landinspektør Jørgen Hansen, Nykøbing F  http://www.landinsp-jh.dk

Måleblade i fuldt format kan downloades her:

Skovlyst måleblad 1  -  7,8 MB

Skovlyst måleblad 2  -  6,4 MB

Skovlyst måleblad 3  -  2,3 MB

Hestehaven måleblad  -  1 MB

Ødegård måleblad  -  5,5 MB

Mindre eksempler fra måleblad 1og 2: (PDF-filer i størrelse A3)

Skovlyst nordvest (del af måleblad 1)   0,3 MB

Skovlyst vest (del af måleblad 1)   0,3 MB

Skovlyst midt (del af måleblad 1)   0,3 MB

Skovlyst midtnord (del af måleblad 2)   0,3 MB

Skovlyst nordøst (del af måleblad 2)   0,3 MB