Indkomne forslag

                                             

                                  Grundejerforeningen Bøtø


                                                                                                                  Indkomne forslag 

                               

                                                                                                                     

                                                                                                              Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 4 uger efter indkaldelsen,

hvorefter bestyrelsen har 2 uger til at behandle de indkomne
forslag.