Lov & bekendtgørelse

                                             

                                  Grundejerforeningen Bøtø


                                                                                                                  Love og bekendtgørelser

                               

                                                                                                                     

                                                                                                              
Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser.

Det kan være i forhold til kommune, ændringer i lokalplanen,

vedligeholdelse af veje, fællesarealer og så videre.


Love og bekendtgørelser er med til, at vi sammen kan overholde

almindelige foreningsret.